Chân máy ảnh - Máy quay

Chân máy ảnh - Máy quay

Chân máy luôn là đồ hữu dụng cho những người thích chụp phong cảnh, kể cả với máy ảnh du lịch.

10 lý do chân máy cần cho ảnh phong cảnh

1. Chụp với ống kính lớn.

2. Chụp mặt nước mờ.

3. Chụp toàn cảnh Panorama.

4. Chụp trời gió.

5. Chụp ánh sáng yếu.


6. Chụp cao.

7. Chụp nhiều kiểu phơi sáng.

8. Chụp trên nước.

9. Chậm hơn để suy nghĩ.

10. Chụp sát đất.