Kính lọc Marumi Circular P.L

Kính lọc Marumi Circular P.L

Block Tùy chọn

Bạn có thể thêm Nội dung Tùy chọn ở đây!

Kính lọc Marumi Circular P.L

Bảng giá

Đường kính

Giá

49mm

480.000

52mm

510.000

55mm

540.000

58mm

575.000

62mm

650.000

67mm

720.000

72mm

830.000

77mm

1.015.000

82mm

1.210.000

 

 

 

Tránh phản chiếu của mặt nước

Không dùng kính lọc Marumi C-PL

Dùng kính lọc Marumi C-PL

  
- Tránh phản chiếu trên mặt lá cây

Không dùng kính lọc Marumi C-PL

Dùng kính lọc Marumi C-PL

  
- Có thể cho bầu trời xanh thẳm hơn và mây trắng sáng hơn.

Không dùng kính lọc Marumi C-PL

Dùng kính lọc Marumi C-PL

- Hạn chế sự phản chiếu từ  những ô cửa kính.

Không dùng kính lọc Marumi C-PL       

Dùng kính lọc Marumi C-PL

- Cho hình ảnh chụp thêm trong trẻo và sắc nét.

Không dùng kính lọc Marumi C-PL

Dùng kính lọc Marumi C-PL

- Sử dụng kính lọc C-PL ở chế độ phơi sáng tự động và lấy nét tự động.