Nikatei

Nikatei


Hiển thị:
Sắp xếp:
 Tủ chống ẩm NIKATEI DH040 (cơ) 40 L Mới

Tủ chống ẩm NIKATEI DH040 (cơ) 40 L

Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ, lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm.- Điều khiển ..

1.689.000Đ

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH040 (điện tử) 40L Mới

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH040 (điện tử) 40L

Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ, lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm.- Điều khiển ..

2.100.000Đ

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH060 (điện tử) 60L Mới

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH060 (điện tử) 60L

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH060 (điện tử)Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ, lắp đặt 01 Block chạy bằng 01..

2.980.000Đ

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH080W(điện tử)80 L Mới

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH080W(điện tử)80 L

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH080W(điện tử)Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ, lắp đặt 01 Block chạy bằng 01..

3.450.000Đ

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH100(điện tử) 100L Mới

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH100(điện tử) 100L

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH100(điện tử)Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ, lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 ..

4.200.000Đ

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH120W (điện tử) 120L Mới

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH120W (điện tử) 120L

Tủ chống ẩm NIKATEI DCH120W (điện tử)Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ, lắp đặt 01 Block chạy bằng 0..

5.350.000Đ

Tủ chống ẩm NIKATEI DH030 (cơ) 30L Mới

Tủ chống ẩm NIKATEI DH030 (cơ) 30L

Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ, lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm.- Điều khiển ..

1.565.000Đ

Tủ chống ẩm NIKATEI DH060 (cơ) 60L Mới

Tủ chống ẩm NIKATEI DH060 (cơ) 60L

Tủ chống ẩm NIKATEI DH060 (điện tử)Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ, lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 ..

2.685.000Đ

Tủ chống ẩm NIKATEI DH080 (cơ) Mới

Tủ chống ẩm NIKATEI DH080 (cơ)

Tủ chống ẩm NIKATEI DH080 (cơ)Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ, lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC là..

3.200.000Đ